Nadia Barquioua

Stichting JOZ

Stel jezelf even kort voor;

Nadia Barquioua is een geboren en getogen Twentenaar. In 2004 rondde zij haar studie Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) in Zwolle af en verhuisde zij kort daarna naar Rotterdam. In deze “grote stad” ging zij op zoek naar een uitdaging. Een uitdaging die zij binnen het jongerenwerk vond. En dat was geen toeval, het was een bewuste keuze om met jongeren te gaan werken.’

In 2005 ging zij als jongerenwerker aan de slag in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, en al snel werd ze geconfronteerd met de schaduwkant van de grote stad. Gezinnen in uitzichtloze situaties, wanhopige moeders, jongeren die zich leenden voor de drugshandel en meiden die zichzelf voor een “Prada-tasje” lieten misbruiken. Professionals die geklemd zaten tussen doelgroep, organisatie en gemeentelijke belangen.

Het werk in de Afrikaanderwijk was voor haar een intensieve, confronterende, maar vooral een leerzame periode. Hierbij kreeg zij zelf geregeld te maken met persoonlijke bedreigingen aan haar eigen adres.  Het werd duidelijk dat ‘met je poten in de klei’ staan in een grootstedelijke multiprobleemwijk geen werk van 9 tot 5 is waarbij je op enig moment de deur achter je dichtdoet.

Gaandeweg groeide haar drang om zaken anders te organiseren in het jeugdwerk. Zij beschouwde jeugdwerk als een specialisme dat niet thuishoort bij brede welzijnspartijen. En dat terwijl er in die tijd vanuit de overheid juist werd gestuurd op het inzetten van generalisten, die een brede doelgroep kunnen bedienen. Voor Nadia was het echter overduidelijk dat voor specifieke doelgroepen specialisten nodig zijn, die zich op een ingewikkelde doelgroep en diens systeem oftewel leefwereld kunnen richten.

Dus Nadia pakte zelf de draad op en richtte JOZ in 2012 op gebaseerd op 5 principes: 1 Daar zijn waar de jongeren zich bevinden; 2 Elke jongere heeft talent; 3 Pas als je er voor iemand bent kun je er voor iemand zijn; 4 Binden en verbinden; 5 Grenzen stellen en kansen bieden. Deze principes zijn gebaseerd op wetenschappelijke werkmethodes.

JOZ is een organisatie die zich  alleen richt op jongerenwerk en jeugdhulpverlening.  Anno 2021 is JOZ uitgegroeid tot een organisatie die niet alleen actief is op Rotterdam-Zuid maar in de regio Rijnmond. En landelijk het online jongerenwerk op de kaart heeft gezet.  De organisatie heeft zijn groei te danken door de focus op de doelgroep (jongeren tussen de 12 en 27 jaar) te richten, vanuit onze professie is verbinding met de verschillende domeinen zorg, welzijn en veiligheid cruciaal. Vooral verbinding tussen het welzijns- en veiligheidsdomein werd lange tijd als ondenkbaar beschouwd. In deze ontwikkeling liep JOZ voorop door deze verbinding te omarmen en deze als cruciaal te beschouwen binnen het specialisme van jongerenwerk en jeugdhulpverlening. De motor van de organisatie “de jongerenwerkers en de jeugdhulpverleners” centraal stellen. Het alleen “leuk” vinden om met onze doelgroep te kunnen werken is niet voldoende. Het gaat om een mix van competenties die de professionals moeten hebben. Daar selecteren we werknemers op en vervolgens begeleiden we ze om staande te blijven in het werken met deze complexe doelgroep.  

Wat zijn de kernactiviteiten van jouw bedrijf?                                                                                                                

-Specialist in jeugdproblematiek, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, wijkveiligheid en preventie.

-Medewerkers zijn streetwise en booksmart. Dit is geborgd in onze visie ‘Adviseurs van de Straat’.

-Sterke positie in de samenwerking met de veiligheidsketen.

-Innovatief vermogen in de organisatie (bijvoorbeeld inzet op online domein).

-Flexibel: direct effectief doorpakken op vragen van de netwerkpartners, jongeren en opdrachtgevers.

Ons jongerenwerk: Ons jongerenwerk en jeugdhulpverlening werkt begrenzend én biedt kansen. Het doel van ons jongerenwerk is dat het de maatschappelijke participatie van jongeren bevordert en vergroot en hiermee overlastgevend en crimineel gedrag terugdringt. Ons jongerenwerk stimuleert jongeren op te groeien in een veilige omgeving, waar ze erkenning en kansen krijgen en de mogelijkheid om vaardigheden op te doen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde en zelfsredzame volwassenen. Ons jongerenwerk neemt daarom een actieve rol op zich om de fysieke en sociale veiligheid te bevorderen. Het aanspreken van overlastgevende jongeren op straat, themagericht educatief aanbod over actuele maatschappelijke problemen (denk aan online exposen en steekincidenten) en ook de verdere uitrol van de scholenaanpak zijn hier concrete voorbeelden van.

 Wat is het onderscheidend vermogen van jouw bedrijf?

“Wij geloven dat alle jongeren mogelijkheden hebben en kansen verdienen. Het is aan ons om jongeren  te laten inzien hoe ze die mogelijkheden en kansen kunnen benutten en waarmaken.”

Wij zijn een organisatie die haar wortels heeft in Rotterdam-Zuid. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in het jeugdwerk. Dit hebben wij gedaan door ons te focussen op de inhoudelijke groei van het werk. Rotterdam is onze proeftuin, hier heeft JOZ haar diensten en producten kunnen ontwikkelen en verbeteren door te innoveren. Onze grondbeginselen staan beschreven in ons visiedocument “Adviseurs van de Straat”.

Wij zijn trots op de jongerenwerkers en jeugdhulpverleners die werken voor JOZ. Met z’n allen hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van dé jeugdprofessional Tegen de maatschappelijke stroom van de  doorontwikkeling naar generalisten: professionals die van alles op hoofdlijnen weten, hebben wij juist sterk ingezet op specialisatie. Waarin het samenwerken met andere disciplines als vanzelfsprekend in onze werkwijze is verwerkt. De medewerkers van JOZ zijn streetwise en booksmart. Dit hebben we bereikt door harde voorwaarden te stellen en mensen op te leiden op basis van competenties en vaardigheden (booksmart), met kennis van de grootstedelijke problematiek, maar die ook de weerbarstige praktijk van de straat kennen (streetwise). Zij bouwen een professionele relatie op met jongeren, waardoor zij de jeugd verder kunnen helpen.

Wij werken, in het belang van de jeugd, met iedereen samen. Van partners in het veiligheidsdomein tot aan opvoeders. Onze interventies zijn domeinoverstijgend. Het netwerk van de hedendaagse jeugdprofessional is niet alleen gericht op welzijn (preventie en talentontwikkeling), maar dus ook verankerd in de domeinen veiligheid, zorg en onderwijs.

Waarom ben jij de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar?

Een organisatie bouwen is een organisatie bouwen, het maakt niet uit of dat dan profit of non-profit is. Zeker omdat de welzijnsbranche de laatste jaren ook steeds meer te maken krijgt met marktwerking. Hierdoor heeft zij zich als zakenvrouw ontwikkelt op het gebied van aanbestedingen, fusies, innovatie en strategie. Uiteindelijk wel vanuit één doel: het opgroeiende kind en vanuit een visie dat elk kind mogelijkheden heeft en kansen verdient. Dat ik als zakenvrouw een bijdrage mag leveren door een organisatie aan te sturen met professionals die zich elke dag inzetten voor de jeugd, dat maakt mij trots! Mocht ik uitgeroepen worden tot zakenvrouw van het jaar dan win ik niet alleen, maar dan is deze prijs voor al mijn collega’s, die zich dagelijks met veel toewijding en passie inzetten voor de jeugd van Rotterdam en omstreken. En met mij winnen dan ook vele dochters van migranten die ons land rijk is. Dochters die met minimale ondersteuning (vanwege het ontbreken van taalvaardigheid bij hun ouders) maar wel met heel erg veel liefde die berg hebben kunnen beklimmen. En de prijs is ook voor de dochters van die dochters want we zijn nu drie soms wel vier generaties verder, maar als we echt om ons heen kijken dan is het hebben van een netwerk een hele belangrijke sleutel. En dat netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie support en mogelijkheden.