Mathilde de Winter

Vopak

Winnaar in de categorie Directeur/Manager met Personeel in de jaargang 2023.

Vertel in maximaal 5 zinnen waarom jij elke dag voor dit bedrijf je bed uitkomt
Vanuit mijn rol binnen Vopak kan ik de verbinding maken tussen de zakelijke en maatschappelijke doelen die we stellen en willen bereiken en de mensen die daar iedere dag de schouders onder zetten. We hebben als Vopak een belangrijke rol, we opereren en ontwikkelen onder andere de haveninfrastructuur die nodig is voor zowel energiezekerheid als de energietransitie. Daarin moet worden samengewerkt met vele partijen en hebben we elkaar voor nodig. Als we daar de juiste sturing aan geven, zijn we in staat de juiste oplossingen te bedenken en te realiseren. Het creëren van een diverse(re) club mensen en het sturen op hoe we samenwerken en creativiteit kunnen ontsluiten, daar mag ik me elke dag voor inzetten, daar kan ik invloed op uitoefenen, hoe mooi is dat!

Welke (zaken)vrouw is een rolmodel voor jou (geweest) en waarom?
Ik heb er 3! Beyoncé; zij straalt pure kracht en onafhankelijkheid uit en komt op voor vrouwenrechten en gendergelijkheid; Pippi Langkous, een stoer en onafhankelijk meisje met een bak aan zelfvertrouwen en als laatste Majoor Bosshardt; zij heeft zich met passie en zonder oordeel ingezet voor anderen. Voeg je deze drie samen dan heb je een Super Wonder Woman wat mij betreft.

Welk advies wil jij zakenvrouwen (in spé) meegeven voor hun carrière?
Blijf trouw aan jezelf, geloof in jezelf en zet door, hoe spannend het ook kan zijn! Wat vandaag misschien niet lukt, kan je morgen zo maar gemakkelijk afgaan.

Welke wens heb jij voor Rotterdam?
Rotterdam heeft het allemaal! Een prachtige stad met de juiste mentaliteit en diversiteit aan inwoners. Hoe mooi zou het zijn als de krachten nog meer worden gebundeld en we een mooie, duurzame toekomst kunnen ontsluiten voor alle Rotterdammers!

Ecclesia Zakenvrouw categorie: Directeur/Manager

(geeft leiding aan minimaal 20 personen)

BDO Zakenvrouw categorie: Ondernemer/eigenaar

(> 50% eigenaar)

Webtify categorie: Aanstormend talent

(minder dan 5 jaar ondernemer)

Het bedrijf van de potentiële kandidaten moet gevestigd zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond en ze moeten voldoen
aan (een groot aantal van) de criteria. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of door andere worden
genomineerd. Aan de kandidaat in spe wordt dan altijd gevraagd of zij inderdaad wenst deel te nemen
aan het traject.

De Zakenvrouw van het jaar in Rotterdam moet een voorbeeld zijn voor andere vrouwelijke
ondernemers en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Naast haar visie, financieel inzicht en creatief
ondernemerschap zal de Rotterdamse Zakenvrouw beoordeeld worden op haar successen en
onderscheidend vermogen. Haar maatschappelijke betrokkenheid bij en het verstrekken van
werkgelegenheid in de regio Rotterdam zal eveneens meewegen in de selectie.

De Rotterdamse zakenvrouw van het jaar wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Zakelijke en maatschappelijke invloed
 • Onderscheidend vermogen (markt, concurrentie en omgeving)
 • Financieel inzicht en verantwoordelijkheid
 • Leidinggevende capaciteiten (HR-beleid)
 • Visie
 • Behaalde successen
 • Organisatietalent
 • Maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid bij de Rijnmondse regio
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Economisch toekomstperspectief van de onderneming (continuïteit)
 • MVO/duurzaam en betrokken ondernemen