Mandy Markerink

Stichting Campus Nederland

Overige finalist in de categorie Aanstormend Talent in de jaargang 2023.

Vertel in maximaal 5 zinnen waarom jij elke dag voor dit bedrijf je bed uitkomt
Ik kom met plezier mijn bed uit voor Stichting Campus Nederland omdat ik elke dag weer kan zien welke impact onze programma’s hebben op kinderen en jongeren die dat zo hard nodig hebben. Bijdragen aan hun ontwikkeling, het vergroten van hun gevoel van welbevinden en daarmee (wellicht) ook hun toekomst maken de lange uren, onzekerheden en stress die bij het ondernemerschap komen kijken, meer dan waard!

Welke (zaken)vrouw is een rolmodel voor jou (geweest) en waarom?
Mijn moeder is zeker een rolmodel voor mij geweest. Zij nam samen met mijn oom het familiebedrijf (landbouwmechanisatie) over toen mijn opa stierf. Zij wist als alleenstaande vrouw met 2 kleine kinderen de balans te vinden tussen het ondernemerschap en het opvoeden van mij en mijn zusje. Zij leerde mij het belang van hard werken, een goede werkethiek en dat je vooral zelf verantwoordelijk bent voor het halen van gestelde doelen.

Welk advies wil jij zakenvrouwen (in spé) meegeven voor hun carrière?
Het advies dat ik zakenvrouwen (in spé) zou willen meegeven is dat je niet moet afwachten totdat alles helemaal perfect is maar gewoon moet starten! En dat het belangrijk is om je eigen talenten te (leren) kennen en voor alle andere zaken de juiste mensen aan je verbinden zodat iedereen vanuit eigen kracht en talent werkt!

Welke wens heb jij voor Rotterdam?
Mijn wens voor Rotterdam is dat ik zou willen dat iedereen in onze prachtige stad gelijke kansen krijgt en daarmee hun leven kan vormgeven op de manier die de stad mooier maakt en de mensen zelf gelukkiger!

Ecclesia Zakenvrouw categorie: Directeur/Manager

(geeft leiding aan minimaal 20 personen)

BDO Zakenvrouw categorie: Ondernemer/eigenaar

(> 50% eigenaar)

Webtify categorie: Aanstormend talent

(minder dan 5 jaar ondernemer)

Het bedrijf van de potentiële kandidaten moet gevestigd zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond en ze moeten voldoen
aan (een groot aantal van) de criteria. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of door andere worden
genomineerd. Aan de kandidaat in spe wordt dan altijd gevraagd of zij inderdaad wenst deel te nemen
aan het traject.

De Zakenvrouw van het jaar in Rotterdam moet een voorbeeld zijn voor andere vrouwelijke
ondernemers en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Naast haar visie, financieel inzicht en creatief
ondernemerschap zal de Rotterdamse Zakenvrouw beoordeeld worden op haar successen en
onderscheidend vermogen. Haar maatschappelijke betrokkenheid bij en het verstrekken van
werkgelegenheid in de regio Rotterdam zal eveneens meewegen in de selectie.

De Rotterdamse zakenvrouw van het jaar wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Zakelijke en maatschappelijke invloed
 • Onderscheidend vermogen (markt, concurrentie en omgeving)
 • Financieel inzicht en verantwoordelijkheid
 • Leidinggevende capaciteiten (HR-beleid)
 • Visie
 • Behaalde successen
 • Organisatietalent
 • Maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid bij de Rijnmondse regio
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Economisch toekomstperspectief van de onderneming (continuïteit)
 • MVO/duurzaam en betrokken ondernemen