Neelie Kroes – Statement

Geplaatst op 08-04-2021

Geachte aanwezigen,


Vandaag is de grote dag van de verkiezing van de ‘Rotterdamse Zakenvrouw Awards 2020/2021’,
Een gebeurtenis die er mag zijn en elk jaar weer de aandacht krijgt die het verdient.

Deze belangrijke gebeurtenis is door ons allen met veel toewijding en aandacht geworden wat het moet zijn. Een van ons, Carmelita Reeberg, lid van de Raad van Advies tevens Jurylid, heeft zich zeer ingespannen om onze speciale gast, mevrouw Neelie Kroes uit te nodigen.
Helaas heeft die ons moeten laten weten door omstandigheden niet beschikbaar te zijn.

Voor degenen die haar niet of minder kennen:
Mevrouw Kroes heeft in de Nederlandse politiek en in de Europese politiek, onder meer als EU Commissaris Mededinging, Vice-President van de Europese Commissie belangrijke rollen vervuld op het hoogste niveau. En nog steeds is zij betrokken bij de rollen van vrouwen in bedrijven en andere organisaties in binnen- en buitenland.
Zij weet als geen ander dat Rotterdam vanouds her een omgeving met een sterke en zakelijke dynamiek en dat bijdragen daaraan en betrokkenheid bij deze regio van grote waarde zijn.

Daarom heeft zij aangegeven toch graag een boodschap aan u over te (laten) brengen op dit gelouterde event.

Ik lees de inhoud van haar schrijven dan ook graag aan u voor:

Fantastisch wat jullie allemaal doen! We staan op de ranglijst van 156 landen van de denktank World Economic Forum. Nu op de 31ste plek, dus zeven plaatsen hoger dan vorig jaar. Daarmee troeven we Mozambique af, maar doen we het minder goed dan Namibië. De positie van de Nederlandse vrouwen zit in de lift maar er moet nog veel gebeuren. Daarbij zijn jullie zeer noodzakelijk.
Vriendelijke groet,

Mevrouw Neelie Kroes

Ecclesia Zakenvrouw categorie: Directeur/Manager

(geeft leiding aan minimaal 20 personen)

BDO Zakenvrouw categorie: Ondernemer/eigenaar

(> 50% eigenaar)

Webtify categorie: Aanstormend talent

(minder dan 5 jaar ondernemer)

Het bedrijf van de potentiële kandidaten moet gevestigd zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond en ze moeten voldoen
aan (een groot aantal van) de criteria. Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden of door andere worden
genomineerd. Aan de kandidaat in spe wordt dan altijd gevraagd of zij inderdaad wenst deel te nemen
aan het traject.

De Zakenvrouw van het jaar in Rotterdam moet een voorbeeld zijn voor andere vrouwelijke
ondernemers en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Naast haar visie, financieel inzicht en creatief
ondernemerschap zal de Rotterdamse Zakenvrouw beoordeeld worden op haar successen en
onderscheidend vermogen. Haar maatschappelijke betrokkenheid bij en het verstrekken van
werkgelegenheid in de regio Rotterdam zal eveneens meewegen in de selectie.

De Rotterdamse zakenvrouw van het jaar wordt beoordeeld op de volgende criteria:

 • Zakelijke en maatschappelijke invloed
 • Onderscheidend vermogen (markt, concurrentie en omgeving)
 • Financieel inzicht en verantwoordelijkheid
 • Leidinggevende capaciteiten (HR-beleid)
 • Visie
 • Behaalde successen
 • Organisatietalent
 • Maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid bij de Rijnmondse regio
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Economisch toekomstperspectief van de onderneming (continuïteit)
 • MVO/duurzaam en betrokken ondernemen