Het bestuur

Bestuur Stichting Rotterdamse Zakenvrouw

Yvette Huijsmans-van Schie

Yvette Huijsmans-van Schie

MKB Rotterdam / Secretaris

Patricia Gijp

Patricia Gijp

MKB Rotterdam / Penningmeester

Danielle de Wilde

Danielle de Wilde

Rotterdam Business Events / Voorzitter

Raad van Advies

Anke Slegtenhorst

De Rotterdamse Zakenvrouw geeft podium aan vrouwen die:

 • Zelf hun carrière bepalen
 • In zichzelf durven geloven
 • Moed hebben om te investeren

Ik zie het als mijn missie om deze powervrouwen te ondersteunen en te stimuleren in hun ondernemerschap.

Daarnaast draag ik vrouwen in top/besturende functies een zeer warm hart toe met als belangrijkste doel de diversiteit aan de top te stimuleren door hen een podium te bieden.

Carmelita Reeberg

Een Raad van Advies heeft als taak om een bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid en andere algemene aspecten

waar onder het delen van kennis en ervaring, het helpen vergroten van het netwerk, het helpen meebouwen aan de organisatie.

Ik vind de verkiezingen belangrijk omdat:

 1. Er meer vrouwen in topposities zichtbaar moeten zijn vanwege hun succes vanuit kern, kracht en schoonheid.
 2. Vrouwen sterk,  invloedrijk en geboren leiders en pioniers zijn.
 3.  Ik het vrouwelijk ondernemerschap stimuleer.

Doel Stichting Rotterdamse Zakenvrouw

Doel van de Stichting Rotterdamse Zakenvrouw is; het bevorderen van het vrouwelijk ondernemerschap alsook het bevorderen van de participatie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door:

 • Het jaarlijks organiseren van een verkiezing, genaamd: Rotterdamse Zakenvrouw;
 • Het maken van afspraken met grote bedrijven omtrent het aantal vrouwen dat in de top van het bestuur casu quo toezichthoudende organen is vertegenwoordigd alsmede het aandragen van geschikte kandidaten voor die vacatures;
 • Het positioneren van vrouwen als rolmodel ten einde andere vrouwen te enthousiasmeren en te inspireren.

   

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie support en mogelijkheden.