Het bestuur

Bestuur Rotterdamse Zakenvrouw

Van horecamagnaten, marketinggoeroes, kledingontwerpers tot cybersecurityexperts; ondernemers met een enorme passie voor hun vak, die zich niet snel gewonnen geven en steeds weer in het diepe durven te springen. Rotterdam kent er velen. De havenstad is gebouwd door zakenlieden met een enorme wilskracht, zowel zakenmannen als -vrouwen. Laatstgenoemden lijken een beetje in de luwte te blijven en daar wilde de organisatie van de zakenvrouwverkiezing verandering in brengen.

De organisatie van de verkiezing is in handen van de Stichting Rotterdamse Zakenvrouw, welke bestuurd wordt door Danielle de Wilde, Jettie Bourquin, Yvette Huijsmans en Patricia Gijp. Met de Zakenvrouw van het Jaar Awards in Rotterdam willen zij niet alleen de Rotterdamse powervrouwen in het zonnetje zetten, maar andere vrouwelijke ondernemers ook stimuleren zichzelf te ontwikkelen.

Bestuur Stichting Rotterdamse Zakenvrouw:

Raad van Advies

Van links naar rechts: Danielle de Wilde, Yvette Huijsmans, Jettie Bourquin en Patricia Gijp. 

Anke Slegtenhorst

De Rotterdamse Zakenvrouw geeft podium aan vrouwen die:

 • Zelf hun carrière bepalen
 • In zichzelf durven geloven
 • Moed hebben om te investeren

Ik zie het als mijn missie om deze powervrouwen te ondersteunen en te stimuleren in hun ondernemerschap.

Daarnaast draag ik vrouwen in top/besturende functies een zeer warm hart toe met als belangrijkste doel de diversiteit aan de top te stimuleren door hen een podium te bieden.

Marcel Splinter

Ik geloof in de kracht van diversiteit en inclusiviteit. Dit creëert sterkere teams met betere ideeën, een scherpere visie en een beter resultaat. Ondernemerschap wordt hierdoor versterkt. Daarom vind ik het belangrijk dat vrouwelijk talent een podium krijgt en zet ik mij hier graag voor in.

  Carmelita Reeberg

  Een Raad van Advies heeft als taak om een bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid en andere algemene aspecten

  waar onder het delen van kennis en ervaring, het helpen vergroten van het netwerk, het helpen meebouwen aan de organisatie.

  Ik vind de verkiezingen belangrijk omdat:

  1. Er meer vrouwen in topposities zichtbaar moeten zijn vanwege hun succes vanuit kern, kracht en schoonheid.
  2. Vrouwen sterk,  invloedrijk en geboren leiders en pioniers zijn.
  3.  Ik het vrouwelijk ondernemerschap stimuleer.

  Doel Stichting Rotterdamse Zakenvrouw

  Doel van de Stichting Rotterdamse Zakenvrouw is; het bevorderen van het vrouwelijk ondernemerschap alsook het bevorderen van de participatie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  De stichting tracht dit doel o.a. te bereiken door:

  • Het jaarlijks organiseren van een verkiezing, genaamd: Rotterdamse Zakenvrouw;
  • Het maken van afspraken met grote bedrijven omtrent het aantal vrouwen dat in de top van het bestuur casu quo toezichthoudende organen is vertegenwoordigd alsmede het aandragen van geschikte kandidaten voor die vacatures;
  • Het positioneren van vrouwen als rolmodel ten einde andere vrouwen te enthousiasmeren en te inspireren.

    

  Onze sponsoren

  Bedankt voor jullie support en mogelijkheden.