Amy Davidson-Oerlemans

Kloet Onderhoud

Stel jezelf even kort voor;

Mijn naam is Amy Davidson-Oerlemans. Ik ben een vrouw in een mannenwereld. Een ondernemer die zich niet neerlegt bij de status quo, maar liever bruggen bouwt. Dat bouwen zit in mijn DNA. Als kind groeide ik op als Vlaardingse haringkop onder de rook van Rotterdam. Zeer fanatiek was ik als enige vrouwelijke wedstrijdjudoka uit Vlaardingen. Al vanaf mijn 9e jaar was ik in de vakanties aan het werk in het familiebedrijf Kloet Onderhoud. Daar verdiende ik 5 gulden in de week als telefoniste, maar toen onderzocht ik al hoe ik mijn inkomstenmodel kon vergroten. Ik werd dus ook onkruidwieder en koffierondbrenger. In deze tijd is de basis van mijn ondernemerschap gelegd

Kloet Onderhoud is het 100 jaar oude vastgoedonderhoudsbedrijf dat ik nu als 4e generatie mag runnen. Wij bouwen aan leefbare huurwoningen in Zuid-Holland door deze te verduurzamen en te onderhouden. Dit doen wij voor onze opdrachtgevers in Rotterdam, zoals de grote woningbouwcorporaties maar ook de grote beleggers. In deze huurwoningen wonen ook vaak onze eigen mensen. Voor hen bouw ik aan een stabiele financiële toekomst waarbij ze zonder fysieke klachten hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen behalen. Dit kan doordat zij een jongere medewerker naast zich hebben staan. Deze leerling komt maar al te vaak uit een moeilijke situatie. Jonge meiden krijgen zelfs vaak te maken met pesterijen of zelfs discriminatie als zij kiezen voor een baan in de onderhoudssector. Daarmee gaat heel wat talent verloren. Wij bouwen aan een toekomst voor deze jongeren waarbij ze de basisstabiliteit krijgen om een goede baan op de arbeidsmarkt te krijgen en te behouden.

Dit alles doe ik niet alleen, want succes maak je samen! Achter mij staat een team klaar dat me steunt en met wie ik deze bruggen kan bouwen. Naast mij staan mijn beide broers. Wij geven werkgelegenheid aan 70 werknemers, 50 onderaannemers en talloze leveranciers.

De kernactiviteiten van jouw bedrijf

Bij Kloet Onderhoud zijn we constant bezig om bestaand vastgoed te onderhouden zodat het zijn waarde behoudt, de kwaliteit van leven voor de huurder hoog blijft en duurzaam bescherming biedt tegen de klimaatverandering. Dit doen wij door de inzet van:

– 24/7 storingsonderhoud, voor het geval er bijvoorbeeld een bal door de ruit gaat.

– Correctief onderhoud, waarbij we jaarlijks controles doen om de kwaliteit goed te houden van bijvoorbeeld de verwarmingsketels of gebruiksschade in gebouwen.

– Planmatig onderhoud en PO+, dat is het geplande onderhoud waarbij we kunnen garanderen dat het vastgoed er bijvoorbeeld 7 jaar lang goed bij staat. Dit doen wij vaak voor tientallen woningen tegelijkertijd. En als we dan toch bij de huurder zijn, verduurzamen we gelijk de woning door bijvoorbeeld isolatieglas te vervangen naar HR++ glas of spouwmuur isolatie toe te passen

– Renovaties als het gebouw helemaal niet meer voldoet aan wat de eigenaar wil. Of als de kwaliteit zo slecht is dat het in de toekomst niet meer voldoet aan de norm. Dan verbouwen we de woningen van dak tot maaiveld.

Wat is onderscheidend aan jouw organisatie?

Kloet is een familiebedrijf. En daarmee bedoel ik niet alleen de directieleden. Maar ook de medewerkers werken soms al generaties lang bij ons bedrijf. Zij zorgen voor elkaar en vangen de vaak jonge leerlingen op alsof het hun eigen kinderen zijn. De leerlingen bieden we op deze manier structuur, zelfvertrouwen en eigenwaarde. Met deze vaste ploeg van vaklieden kunnen we betrouwbare kwaliteit leveren. We hebben een eigen opleidingsprogramma en blijven continu investeren in onze vakmensen zodat zij altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Wij zijn een betrokken organisatie en kijken daarom niet weg voor de problemen die er maatschappelijk spelen. Zo zijn wij initiatiefnemer van een stichting die tot doel heeft meer mensen aan het werk te houden en te krijgen. Deze stichting wordt opgericht samen met bedrijven uit de regio om de overstap van baan naar baan makkelijker te maken. Dit is nodig om enerzijds oudere werknemers de gelegenheid te geven – als het werk niet meer past bij hun fysieke beperkingen – een overstap te laten maken naar een functie die wel past en die zij gemakkelijk tot hun AOW-leeftijd kunnen blijven uitvoeren. En anderzijds jonge intreders op de arbeidsmarkt meer ruimte te geven om te ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen onder begeleiding van de oudere vaklieden. De financiële revenuen uit de stichting worden weer terug gebracht in de maatschappij door opleidingen te financieren of mensen te helpen bij betalingsproblemen. Daarom noemen we de stichting Sociale Circulariteit. Het oprichten en leiden van een goedlopend bedrijf is namelijk een hele opgave. Maar het zorgen dat een bestaand bedrijf zich kan aanpassen aan de toekomstige veranderingen zonder je personeel aan de kant te zetten: daar is veel bevlogenheid voor nodig.

Deze bruggen bouwen, in de vorm van ontwikkelen en verbinden, is typisch Kloet. Vanuit de passie voor het vak, onze maatschappelijke betrokkenheid en ons gedegen vakmanschap geven wij elke dag concreet invulling aan onze kernwaarden: betrouwbaar, betrokken, bekwaam en bevlogen .


Waarom ben jij de Zakenvrouw van het Jaar?
Ik ben opgegroeid in de regio Rotterdam. Hier heb ik geleerd dat je alles kunt bereiken als je dat wilt, door je mouwen op te stropen en erin te geloven. Ik wil meer kunnen bereiken dan alleen de groei en ontwikkeling van mijn bedrijf. Samen met andere ondernemers wil ik de drempels verlagen voor jongeren die nu geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om juist ook de oudere vaklieden de mogelijkheid te geven met respect en egards het zware beroep over te dragen aan de nieuwe generatie. Zonder dat zij daardoor uitvallen, een WW- of WIA-uitkering moeten vragen. Want dat is niet wat wij als Rotterdammers doen, onze hand ophouden. Als ik Rotterdamse Zakenvrouw van 2021 mag worden dan wil ik deze sociale oplossing breder uitdragen en vooral jongere meiden die kiezen voor een mannenwereld laten zien hoe je een dakluik in een glazen plafond bouwt. Daarmee hoop ik mijn droom te kunnen realiseren vanuit mijn bedrijf, vele Rotterdamse bedrijven, vele Rotterdamse jongeren en Rotterdamse ouderen een stabielere toekomst te bieden.

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie support en mogelijkheden.